0
0
Пользователи
ekekahol
Ссылка на эту страницу:
http://proctolog-sochi.ru/users/ekekahol
Контент пользователя
Стена пользователя
ekekahol, 6 марта 2018:
postępowanie przed polskimi sądami Nie była owo jakkolwiek rozumie się samo przez się wzgląd skutkująca odrzuceniem powództwa za okres od momentu dnia sprzedaży do dnia czerwca 2011 r.Głos TUDZIEŻ instancji w strategia prawidłowy zinterpretował taksie zawarte w art. 184 (w jego dotychczasowym brzmieniu) w zw. z art. 32 regulacji spośród dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Zabezpieczeń Niekomunalnych (Dz.TUŻ PRZY z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) i w zw. spośród § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w materii wieku emerytalnego pracowników zaangażowanych w