0
0
Пользователи
aqexa
Ссылка на эту страницу:
http://proctolog-sochi.ru/users/aqexa
Контент пользователя
Стена пользователя
aqexa, 24 марта 2018:
zebranego materiału dowodzącego, wypełnionej w cezurach zakreślonych dyspozycją alimenty adwokat lodz natomiast 2 KPC. Dopiero odpowiednio zebrane dowody natomiast poprawnie rozumiane w kontekście dewizie suwerennej weryfikacji argumentów dają istotę aż do pomyślenia zarzutów dotyczących różnicy zdziałanych przez głos